Một số mẫu vải do DECer thiết kế và in chuyển nhiệt trên vải trắng với 70% polyester từ năm 2015. Các họa tiết tự thiết kế trên máy tính, sử dụng các phần mềm đã được học tại khóa Vẽ diễn họa trên máy tính. Chính việc chủ động in vải sẽ tạo ra những BST hoặc các thiết kế riêng biệt nhất, nâng hiệu quả SX và giảm giá thành SP rất nhiều so với vẽ tay và nhộm vải thủ công. Để thực hiện được công việc này các bạn cần trải qua 3 khóa học tại DEC: Vẽ diễn họa thời trang, Vẽ diễn họa thời trang trên máy tính, Thiết kế trang trí trang phục.